Reference

Realizovani projekti

Mini naselje
Veternička bb
Novi Sad

Pogledajte detaljnije

Jerneja Kopitara 43
objekat 2

Pogledajte detaljnije

Jerneja Kopitara 43
objekat 1

Pogledajte detaljnije

Liman 4
lamela 2
Novi Sad

Pogledajte detaljnije

Liman 4
lamela 1
Novi Sad

Pogledajte detaljnije

Mini naselje Adice
Novi Sad

Pogledajte detaljnije

Bulevar Patrijarha Pavla 85

Pogledajte detaljnije

Naši partneri

Dugogodišnja saradnja.

Naši partneri

Korisni dokumenti pri kupovini stana...

Na ovoj stranici možete pregledati neke od potrebnih (i korisnih) dokumenata koji se koriste prilikom kupovine stana. Takođe, da bismo vam pokazali transparentnost u radu i stvorili poverenje, na ovoj stranici možete pregledati i aktuelnu građevinsku dokumentaciju koju su nam izdali administrativni organi, a koja je neophodna da bismo se bavili investiranjem i izgradnjom.